Publika och Privata IP-adresser

På internet finns ett begränsat antal IP-adresser. I tidigare avsnitt tog vi upp IP-adresskonflikter och att två datorer som har råkat få samma IP-adress inte kommer kunna kommunicera korrekt eftersom nätverket inte vet vilken dator som trafiken ska skickas till.

Även på internet gäller detta generellt. Alla IP-adresser som används måste vara unika och varken får eller kan användas någon annanstans på hela internet.

Det finns dock undantag till regeln om att alla IP-adresser måste vara unika. Ett sådant undantag är alla IP-adresser som börjar med “192.168.” och som tillhör en speciell kategori IP-adresser som kallas för Privata IP-adresser.

Dessa adresser är reserverade för att kunna återanvändas på många platser samtidigt. Faktiskt så återfinner man dom här adresserna hemma hos nästan varje person som har ett hemmanätverk, och också på många företagsnätverk.

Det finns också två andra sådana Privata adressområden:

  • Alla adresser som börjar på “10.”
  • Alla adresser som börjar på “172.16.” upp till “172.31.” exempelvis “172.16.” eller “172.23.” eller “172.31.”

Det allra vanligaste är dock att hemmaroutrar är förberedda för att använda något IP-nät som börjar med “192.168.” på insidan, och det två allra vanligaste IP-näten som brukar användas är “192.168.0.0” och “192.168.1.0”.

Privata IP-adresser

Ovanstående undantagsadresser kallas som sagt ofta för Privata adresser. De kan inte användas på internet, utan kan bara användas på lokala nätverk, LAN. Om man försöker använda dom på internet så kommer internetleverantören blockera trafiken automatiskt. Det gör dom just på grund av att adresserna används på så många platser att det är garanterat att IP-adresskonflikter skulle uppstå om dom tillät trafik att skickas ut på internet till eller från Privata adresser.

Hur kan då hemmanätverket fungera, och hur kan man surfa på internet från en dator som ju faktiskt har fått en sån här Privat IP-adress från routern?

Hemligheten ligger i något som kallas för adressöversättning, eller NAT (Network Address Translation).

Föregående avsnitt:
Portar och NAT

Nästa avsnitt:
Adressöversättning