Portar och NAT

Det här avsnittet innehåller en stor del av nyckeln till att förstå hur en hemmarouter fungerar och vad den gör. Båda ämnesområdena Portar och NAT är aningen mer avancerade koncept än vad vi tidigare gick igenom i avsnittet om Grundkunskap. Vi har till stor del valt att helt enkelt bara ta upp dom lite enklare delarna av koncepten här – dom delar som är tillräckliga för att förstå hur det fungerar. Därför bör även det här avsnittet vara relativt enkelt att ta sig igenom och förstå. En lite mer komplett bild av hur det fungerar finns sedan tillgänglig via två fördjupningsämnen om Portar respektive Adressöversättning.

Här får du exempelvis tillräckligt mycket kunskap om portar för att kunna förstå grunderna till hur en hemmarouter låter flera datorer på insidan dela på en IP-adress på utsidan. Om du sen vill förstå mer exakt hur det fungerar så kommer du senare även behöva gå vidare till fördjupningsämnena om Portar och NAT som vi lagt under en egen huvudrubrik i menyn.

Föregående avsnitt:
Hur datorn får sin IP-adress

Nästa avsnitt:
Publika och Privata IP-adresser