Din guide till hemmanätverket

Den här webbsidan är skriven för att fungera som en guide till hur nätverk fungerar i liten skala motsvarande ett hemmanätverk. Syftet är att ta upp teorin kring nätverk och kommunikation och att göra det med utgångspunkt ur ett hemmanätverk som dom flesta kan känna igen sig i.

Ett av målen är att informationen på den här webbsidan ska samla all den grundkunskap som behövs för att förstå och felsöka problem i ett hemmanätverk. Om man förstår hur ett nätverk borde fungera så kan man mycket enklare också lista ut varför saker och ting inte fungerar som de borde. Hemsidan har däremot inte fokus på praktiska detaljer, även om viss mer handfast information också finns med.

Sidan ska vara lättläst och ska inte kräva några särskilda förkunskaper annat än god datorvana. Genom hela guiden använder vi tydliga bilder och exempel för att visa hur olika saker fungerar. Här är några smakprov:

Men även om sidan är lättläst så är artiklarna grundliga och går igenom en stor mängd områden. Ibland har vi valt att förenkla en aning genom att utelämna mer avancerade delar av ett visst ämne. Men den text som finns med på sidan ska ändå alltid vara korrekt.

Artiklarna är skrivna i en följd. Du kan läsa artiklarna i vilken ordning som helst, men om det är något du inte förstår kan du behöva gå tillbaka till en tidigare artikel för att läsa mer.

Kommersiell användning av materialet

Om du är intresserad av att använda det här materialet kommersiellt, exempelvis som ett kursmaterial eller som självstudiematerial inom ett företag ber vi dig att först läsa om vår licensieringsmodell och våra villkor för kommersiell användning.

Redo att sätta igång? Använd länken nedan för att komma vidare till första avsnittet om Grundkunskap!

Nästa avsnitt:
Grundkunskap