Switching

I det här avsnittet tar vi upp hur switchar och MAC-adresser fungerar. Många som bara kommer i kontakt med mindre hemmanätverk behöver aldrig lära sig särskilt mycket om vad en switch egentligen är eller hur MAC-adresser fungerar. En anledning är att problemen i hemmanätverk ofta ligger på en annan nivå och handlar om IP-adresser, routing och DNS.

Men för någon som vill kunna lite mer om hur nätverk fungerar så är informationen i det här avsnittet om switching bland det viktigaste som man kan lära sig. Trafiken över nätverk skickas alltid med hjälp av MAC-adresser, oavsett om man är medveten om det eller inte. Så fort ett hemmanätverk är lite större än bara en enda hemmarouter så blir det också snabbt viktigare att förstå hur kommunikationen fungerar på den här nivån. I större nätverk har man nämligen väldigt sällan mer än någon eller några enstaka routrar. Det är i stället switchar som används för att utöka antalet nätverksinterface där man kan koppla in fler enheter med nätverkskablar.

Priset per extra nätverksinterface är också väldigt mycket lägre i en switch än i en router, och därför är det naturligt att man köper en switch om man behöver kunna koppla in fler saker i sitt hemmanätverk och hemmaroutern redan är full med inkopplade kablar.

En påminnelse om hemmaroutern

Något vi vill särskilt påminna om inför avsnitten om Switching är att hemmaroutern har en inbyggd switch som datorerna på LAN:et är kopplade till.

Hemmaroutern har inbyggd Switch, Accesspunkt, Router och Modem

I många av bilderna i avsnittet ser vi flera datorer som är kopplade till en hemmarouter. Ha då i åtanke att det är den inbyggda switchen som datorerna är kopplade till. Så länge som nätverkstrafiken rör sig bara mellan datorer på det interna LAN:et så hanteras trafiken aldrig av den inbyggda routern i hemmaroutern. I stället hanteras trafiken av den inbyggda switchen.

Inledning

Switching är det jobb som utförs av Switchar i ett nätverk. Precis som routrar så skickar switchar vidare trafik baserat på vart trafiken ska någonstans, alltså vilken destinationsadress trafiken har. Men switchar arbetar inte med IP-adresser som routrar gör, utan med något som kallas för MAC-adresser.

Switching är ett ganska brett område som innehåller mycket information. Dom flesta som ska börja lära sig förstå hur datornätverk fungerar tror att switching är det enklaste att lära sig. I allmänhet antar dom flesta att en switch är en ganska korkad nätverksutrustning som inte gör särskilt mycket. Man bara kopplar in datorer i den och så kan datorerna prata med varandra.

Sanningen är att en switch och teorin som ligger bakom switching är avancerad. Framför allt så är det ganska mycket kunskap som man måste ha om man ska hänga med på hur en switch fungerar.

Därför har avsnittet om Switching ganska många underavsnitt, och det rekommenderas varmt att du går igenom dom i den ordning som avsnitten presenteras i.

Föregående avsnitt:
UPnP - automatisk Port Forward

Nästa avsnitt:
Hubbar