Portar – adresser för program och tjänster

IP-adresser är dom adresser som datorer har och som motsvarar gatuadresser. Vill man skicka ett brev så skickar man brevet till en gatuadress som posten hittar till. Vill en dator prata med en server så är det serverns IP-adress som man skickar trafiken till.

Men på varje gatuadress kan det bo flera personer, exempelvis en hel familj. Förutom att brevet måste hamna på rätt gatuadress måste man alltså även adressera en specifik person på adressen så att brevet inte bara kommer till rätt adress, utan även till rätt person.

På motsvarande sätt kan en och samma server köra flera program samtidigt. Program som körs på en server kallas ofta för tjänster. Det kan finnas en webbservertjänst igång på servern samtidigt som det finns en FTP-servertjänst, en DNS-servertjänst och flera andra tjänster.

En och samma dator eller server kan alltså köra flera program eller tjänster samtidigt som ska lyssna på nätverkstrafik och skicka svar tillbaka. Servern måste då ha något sätt att veta till vilken tjänst som ska ta emot varje datapaket som servern får.

Lösningen på problemet är något som kallas för Portar som används för att adressera tjänster.

En dator kan alltså klara sig med en enda IP-adress, men den kan lyssna på flera portar samtidigt.

Det är dom program eller tjänster som man startar på en dator som säger till datorns operativsystem vilka portar som tjänsten behöver lyssna på. Datorns operativsystem börjar då lyssna på trafik till dom portarna, och kommer det någon trafik som ska till portarna så skickar operativsystemet trafiken till tjänsten.

Ett program berättar för operativsystemet hur det vill att trafik ska skickas

Det finns också en internetstandard som bestämmer vilka portar som dom vanligaste tjänsterna ska lyssna på. Det gör att det blir lite enklare att veta vilka portar som olika tjänster antagligen använder. En webbserver till exempel lyssnar vanligen på port 80, och är det en säker HTTPS webbserver så lyssnar den på port 443.

Här är en tabell som visar några vanliga portar som program kan lyssna på:

Exempel på portar och protokoll för olika applikationer och program

Tabellen visar även att två olika så kallade Protokoll används för olika tjänster, TCP och UDP. I nästa avsnitt tar vi upp UDP och TCP och vad dessa transportprotokoll är för något.

Föregående avsnitt:
Adressöversättning

Nästa avsnitt:
UDP och TCP - två sätt att skicka trafik