Hubbar

En hubb är en nätverksutrustning med flera portar där man kan koppla in datorer och andra saker som ska kunna prata med varandra.

8 port hub

Många blandar dock ihop switchar och hubbar, och kallar av misstag sin switch för en hub. Det är inte helt konstigt eftersom dom ser likadana ut och verkar göra ungefär samma sak vid första anblicken.

Vi börjar med att konstatera att switchar och hubbar fungerar helt olika och att hubbar är antika medan switchar är högst moderna.

Allt en hubb gör är egentligen att den kopierar alla elektriska signaler som kommer in på en port och skickar ut samma elektriska signaler ut genom alla andra portar. Så den trafik som en dator skickar in på en port i hubben kommer att nå alla andra datorer i samma hubb.

En hubb är därför en helt ointelligent nätverksutrustning. Den bryr sig inte om nätverkstrafik eller adresser över huvud taget. Allt den gör är att skicka vidare elektriska signaler.

Trafik som kommer in på en port i en hubb kopieras av hubben ut genom alla andra portar

Alla datorer kommer alltså att behöva titta på all trafik som skickas igenom hubben. Det blir sen upp till varje enskild dator att läsa vilken destinationsadress som trafiken ska till och avgöra om trafiken hamnat rätt eller om trafiken har hamnat fel och ska kastas bort.

I princip används inte hubbar längre, och dom går knappt att köpa i affärer. Orsaken är att hubbar är väldigt begränsade. Bara en enda dator kan nämligen prata åt gången genom en hubb. När en dator pratar så måste alla andra datorer vara tysta.

Om två datorer råkar prata samtidigt så uppstår en så kallad kollision. Dom elektriska signalerna från datorerna som pratar samtidigt stör varandra och blandas ihop så att ingen kan förstå vad någon annan säger. Alla datorer måste då ta en kort paus innan dom försöker prata igen.

Det här gör också att en hubb är väldigt långsam. Bara en dator kan prata åt gången, och när det blir kollisioner måste alla vara tysta ett tag.

Om två eller fler enheter pratar samtidigt i en hubb så sker en kollision

Ju fler datorer som man kopplar in i en hubb desto större är risken att det ska ske kollisioner eftersom risken ökar att fler än en dator ska råka prata samtidigt.

Man brukar säga att i en hubb så delar alla datorer på bandbredden. I praktiken är det till och med ännu sämre än så. Om fyra datorer är inkopplade i en hubb som klarar 100Mbit per sekund bandbredd och alla datorerna vill prata på nätverket samtidigt så kommer varje dator få mindre än 25Mbit per sekund bandbredd.

Att bara en kan prata åt gången kallas i nätverkssammanhang för Halv Duplex eller Half Duplex.
Om flera kan prata samtidigt så kallas det för Full Duplex.
En hubb är alltid Halv Duplex, det vill säga att bara en dator i taget som är inkopplad i hubben kan prata.

Har du en hub hemma så bör du fundera på att byta den till en Switch i stället. Kostnaden för bytet är inte så hög men skillnaden i prestanda kan vara enorm.

Ofta står det på utrustningen om det är en hub eller switch. Om det inte står rakt ut att det är en hub eller switch så finns ofta ett modellnamn på utrustningen som man kan googla på för att avgöra vad det är.

Föregående avsnitt:
Switching

Nästa avsnitt:
MAC-adresser