Switchar

En switch är en nätverksutrustning med flera portar. I portarna kan man koppla in datorer och andra enheter, och dom datorer som sitter i switchen kan prata med varandra.

Antalet portar är ofta 4-8 stycken i en switch för hemmabruk. Men det finns varianter som har många fler portar än så.

Switch

Faktiskt så har dom flesta en switch hemma utan att ens veta om det. Som vi har nämnt tidigare så är LAN-portarna i hemmaroutern som man kan koppla in datorer, skrivare och annat i egentligen inbyggda switchportar, som fungerar precis som en vanlig switch.

Till skillnad från en hubb som bara kopierar elektriska signaler så jobbar en switch med adresser för att se till att trafik som skickas mellan datorer hamnar på rätt ställe. Adresserna som en switch arbetar med är MAC-adresser.

Det en switch gör är att den hela tiden lyssnar på trafik som kommer från inkopplade datorer, och så lär den sig var olika MAC-adresser finns. Det gör den genom att titta på dom paket som datorerna skickar till varandra. Om det kommer in ett paket i switchen på port 1 och paketet kommer från Source MAC-adress 00:11:22:33:44:55 så lär sig switchen att MAC-adress 00:11:22:33:44:55 finns på port 1.

Det skriver switchen in i en tabell som den har.

Switchar lär sig MAC-adresser baserat på inkommande trafik

När switchen har hunnit se minst ett paket från varje annan enhet så vet den därför vilka MAC-adresser som finns inkopplade på olika portar, och då kan den skicka trafiken bara till rätt sak.

En switch jobbar nämligen efter modellen att den bara skickar trafik till rätt port. Kommer det in ett paket i switchen så läser switchen av vilken destinations MAC-adress som paketet ska till, och så jämför den destinationen med sin tabell för att se om den vet var MAC-adressen finns någonstans. Vet den det så skickar den bara vidare paketet just till den porten där MAC-adressen finns.

Om en switch känner till var destinations MAC-adressen finns så skickar den vidare trafiken bara dit

Ett vanligt undantag finns och det är broadcasttrafik. En broadcast skickar datorer ut om dom skicka ett meddelande till alla andra på samma LAN. Det kan till exempel vara så att en dator letar efter en DHCP server och vill ha en IP-adress. Då måste den skrika ut en broadcast för att leta efter närmaste DHCP server.

Om datorn sitter i en switch så betyder det att switchen måste skicka vidare broadcasten till alla andra portar. Det är också exakt vad switchen gör.

Kommer det in ett meddelande som ska till destinations MAC-adressen FF:FF:FF:FF:FF:FF som är broadcast adressen, då kommer switchen att skicka vidare det meddelandet till alla andra portar.

Paket med destination ff:ff:ff:ff:ff:ff är broadcast och ska skickas vidare av switchen till alla

Switchar skickar också vidare trafik till alla andra portar om dom inte vet var destinations MAC-adressen finns. Säg att en dator skickar trafik till en annan dator, men switchen har inte lärt sig var MAC-adressen finns någonstans. Switchen hittar alltså inte till den andra datorn. Därför skickar switchen helt enkelt ut meddelandet till alla andra portar.

Switchar broadcastar trafik som ska till okända destinations MAC-adresser

Men switchen är smart. När den andra datorn svarar så passar switchen på att läsa av Source MAC-adressen i svaret, och då lär den sig på vilken av portarna som MAC-adressen fanns.

Switch skickar vidare trafik baserat på MAC-adress, MAC-adresstabell

Det betyder att när datorerna fortsätter prata med varandra så kommer switchen fortfarande ihåg var båda datorernas MAC-adresser finns, så resten av kommunikationen går direkt bara mellan dom två inblandade datorerna utan att störa någon annan.

Genom att en switch alltid tittar på från vilken Source MAC-adress och Destination MAC-adress som alla paket kommer från och ska till så kan den hålla koll på många datorer som pratar med varandra samtidigt, utan att blanda ihop kommunikationerna och utan att någon störs av någon annan.

Föregående avsnitt:
Broadcast

Nästa avsnitt:
ARP - Att binda ihop MAC och IP