Introduktion till hemmanätet

Ett hemmanätverk består oftast av ett fåtal enheter, där några enheter är mer centrala än andra.

Nästan alla hemmanätverk har vad man brukar kalla för en Hemmarouter eller Bredbandsrouter som central punkt. Det är hemmaroutern som tar emot internetanslutningen och sen delar ut anslutningen till en eller flera datorer på det lokala LAN:et.

Översikt över hemmarouter och hemmanätverk, insida, LAN, utsida, WAN

En hemmarouter kan sägas ha en utsida och en insida.

 • Utsidan är internetanslutningen, som ansluts till en port på routern, ofta kallad en WAN-port.
 • Insidan på routern är det lokala nätverket, eller LAN:et. En router har ofta flera portar som tillhör insidan och där man kan koppla in datorer och andra enheter.
 • Många routrar har även inbyggt trådllöst nätverk. Även det trådlösa nätverket tillhör insidan på routern.
WAN betyder Wide-Area Network, och innebär kort och gott en nätverksanslutning som sträcker sig över en större geografisk yta, exempelvis en internetanslutning
LAN betyder Local-Area Network och innebär ett lokalt nätverk som är begränsat till ytan, exempelvis inom en villa eller inom ett företag, oftast med en enda ägare till hela nätverket

En närmare titt på hemmaroutern

Dom flesta brukar kalla sin hemmarouter för ”routern” kort och gott. Men tekniskt sett är det lite missvisande att kalla produkten för ”router”. Egentligen består en hemmarouter nämligen av flera separata funktioner som har kopplats ihop i en gemensam låda.

Vi kommer gå igenom dessa funktioner under guidens gång, men det är bra att redan från början känna till vilka olika delar som finns i routern och hur dom samarbetar med varandra.

 • LAN portarna där datorer och andra saker kopplas in med nätverkskablar tillhör en Switch som är inbyggd i hemmaroutern
 • Trådlösa enheter kopplar upp sig mot en inbyggd Trådlös Accesspunkt som i sin tur är kopplad till Switchen
 • Hemmaroutern kan också ha ett inbyggt Modem, till exempel ett kabelmodem för internet genom kabel-TV nätet, eller ett ADSL modem för ADSL anslutningar över telefonnätet. I sådana fall tillhör WAN portarna på hemmaroutern detta modem.
 • Till sist finns också en Router inbyggd. Routerns viktigaste uppgift är att skicka vidare trafik mellan hemmarouterns Insida och Utsida, men routern kan också sägas ha hand om en mängd andra uppgifter
  • Dela ut IP adresser till saker som kopplas in på nätverket
  • Sköter adressöversättning och Port Forward
  • Tar hand om eventuella brandväggsregler
  • Svarar på DNS-frågor
  • Har ett webbgränssnitt som man kan logga in på för att konfigurera routern

Många av funktionerna som hemmaroutern tar hand om kan antingen köras som en tjänst direkt i den inbyggda routern, eller så kan de köras som separata tjänster i en liten mini-server som då också kan finnas inbyggd i hemmaroutern.

Hemmaroutern har inbyggd Switch, Accesspunkt, Router och Modem

Genom att titta på bilden ovan ser man hur de olika delarna typiskt sett är sammankopplade med varandra inuti hemmaroutern. Då blir det också mer tydligt att trafik som skickas mellan datorer på det interna LAN nätverket och det trådlösa nätverket aldrig egentligen behöver passera genom den inbyggda routern. I stället kan trafiken hanteras helt och hållet i den inbyggda switchen och accesspunkten. Det är först om trafiken ska ut på internet eller om en dator behöver använda någon av tjänsterna som körs i hemmaroutern som den inbyggda routern behöver hantera trafiken.

Föregående avsnitt:
Grundkunskap

Nästa avsnitt:
Routing, en introduktion till IP-adresser