Default Gateway, att hitta till andra IP-nät

En dator som har en IP-adress och en Subnätmask kan prata direkt med andra datorer som har fått en IP-adress och subnätmask som ligger inom samma IP-nät.

Två datorer på samma IP-nät kan kommunicera direkt med varandra

Men hur gör en dator som ska prata med något som har fått en IP-adress på ett annat IP-nät? I nedanstående exempel tillhör den vänstra datorn IP-nät 192.168.1.0 medan den högra datorn tillhör IP-nät 192.168.2.0, två olika IP-nät.

Två datorer på olika IP-nät kan inte kommunicera direkt med varandra

I tidigare avsnitt gick vi igenom att datorn använder en router för att hitta fram till andra IP-nät och låter routern skicka trafiken till rätt destination.

Men hur hamnar trafiken i routern?

Default Gateway

För att kunna hitta till en router så behöver datorn en så kallad Default Gateway, eller ibland bara Gateway (på svensk-engelska standardgateway). En Default Gateway består även den av en IP-adress, närmare bestämt en IP-adress som en router har fått.

En dator hittar bara till IP-adresser inom samma IP-nät som den själv befinner sig inom. Det innebär att routern också måste ha en IP-adress på samma IP-nät som datorn för att datorn ska kunna hitta till routern.

I samband med att routern delar ut en IP-adress och en Subnätmask till datorn så passar den även på att dela ut sin egen adress på det lokala nätverket till datorn, och berättar för datorn att den ska använda routerns adress som Default Gateway.

Två datorer på samma LAN har samma IP-nät som sin router som också är default gateway för datorerna

Med hjälp av sin Default Gateway kan datorerna nu hitta till alla IP-nät i hela världen. Om en dator ska prata med en annan dator på det lokala LAN:et så kan ske direkt utan att routern behöver titta närmare på trafiken. Om datorn i stället behöver prata med något ute på internet så skickar datorn trafiken via sin Default Gateway, routerns IP adress 192.168.1.1, och routern kan därmed skicka trafiken vidare ut på internet.

Datorn litar på att Default Gateway, det vill säga routern, hittar vägen vidare mot destinationen. På samma sätt litar sen routern på att internetleverantörens routrar också hittar vägen vidare mot destinationen.

Föregående avsnitt:
IP-adresser

Nästa avsnitt:
DNS, att knyta ihop namn och IP-adress