Fördjupning

Under det här avsnittet tar vi upp fördjupningsämnen – både mer avancerade ämnen generellt men också ämnen som inte passar in någon annanstans i guiden men som ändå är intressanta att ta upp och som kan tjäna som underlag till annan information i guiden.

Det kan därför röra sig både om sådana ämnen som redan har berörts under exempelvis avsnittet om Switching och som beskrevs på ett lite mer förenklat sätt där, men det kan också handla om ett helt eget ämne som vi har valt att fokusera på av en eller annan anledning.

 • Portar, TCP och UDP på djupet
  • Det här kapitlet utvecklar ämnet om transportprotokollen UDP och TCP ytterligare och lägger till mer information för att ge en mer komplett helhetsbild
 • Adressöversättning på riktigt
  • Tidigare har vi diskuterat adressöversättning, men några få detaljer har utelämnats. Avsnittet ger en extra repetition på ämnet och berättar mer om hur en hemmarouter utför adressöversättningen.
 • Trafikexempel, en grundlig genomgång
  • Här hittar du ett komplett exempel på vad som faktiskt händer när en enhet vill kommunicera över nätverket. Varje steg som händer gås igenom och förklaras tillsammans med en stor mängd tydliga bilder. Exemplet binder ihop stora delar av guiden i övrigt och knyter ihop guiden till en helhet.
 • Grunder i radiokommunikation
  • Redan i Wi-Fi avsnitten om trådlösa nätverk togs radiokommunikation upp på en grundläggande nivå. Här förklaras radiokommunikation mer ingående, men fortfarande på en enkel nivå utan att dyka ner för djupt i radiolära.

Föregående avsnitt:
Guide till ett bättre Wi-Fi nätverk

Nästa avsnitt:
Portar, TCP och UDP på djupet