Hur datorn får sin IP-adress

I tidigare avsnitt har vi gått igenom att en dator behöver följande information för att fungera på ett nätverk:

  • IP-adress
  • Subnätmask
  • IP-adressen till en Default Gateway (router)
  • IP-adressen till minst en DNS-server

Det finns två sätt som en dator kan få dom här uppgifterna. Antingen automatiskt, eller genom manuell konfiguration.

DHCP – Automatisk utdelning av IP-adresser

På ett hemmanätverk är det routern som bestämmer hur LAN:et ska fungera. Routern skickar trafik mellan datorer på LAN:et men också mellan LAN och Internet.

Därför är det naturligt att routern också delar ut IP-adresser och annan nödvändig information till datorerna på nätverket. Det sker via DHCP, som står för Dynamic Host Configuration Protocol, med andra ord ett protokoll eller sätt för att automatiskt dela ut konfiguration till datorer och andra enheter på nätverket.

Det vanligaste är att en hemmarouter redan är uppsatt direkt när man får den för att dela ut dom nödvändiga uppgifter som en dator behöver. Routern är också förberedd så att dom adresser som routern delar ut via DHCP ligger på samma IP-nät som routerns egen LAN IP-adress, så att datorerna kan använda routern som sin Default Gateway.

När en dator är inkopplad i ett nätverk så försöker den fråga efter en IP-adress. Det gör den genom att skicka ut en DHCP förfrågan där den frågar efter om det finns en DHCP server på nätverket, och ber i såna fall om att få alla uppgifter som den behöver från DHCP servern.

När routern ser DHCP förfrågan kommer den att dela ut en ledig IP-adress ur sin pool med lediga IP-adresser, tillsammans med dom andra uppgifterna som datorn behöver.

Hur DHCP fungerar i en hemmarouter och med datorer

Manuell konfiguration av IP-adress

I stället för att låta en dator eller annan enhet få sin IP-adress från routern via DHCP så kan man också välja att manuellt ställa in uppgifterna på datorn.

Om en dator får sin IP-adress automatiskt via DHCP så är det inte säkert att datorn får samma IP-adress varje gång den startar. I vissa specialfall kan det ställa till problem om en dator byter IP-adress. Ett sånt exempel är om man är tvungen att göra en så kallad Port Forward (tas upp i mer detalj i annan del av guiden)i routern, något som många som spelar datorspel online känner igen, även om nyare spel ofta inte har några såna krav. Ofta pekar man då ut en dator på insidan genom att ange dess IP-adress. Om då IP-adressen som datorn har fått förändras så måste man varje gång den förändras ändra Port Forward regeln i routern så att den pekar på rätt IP-adress.

Därför väljer många i det läget att sätta en IP adress manuellt på datorn som ska användas till såna spel.

När man sätter en IP-adress manuellt på en dator så behöver man ställa in samma saker som datorn normalt sett får automatiskt via DHCP.

  • En ledig IP-adress på samma IP-nät som routern
  • Samma subnätmask som routern har
  • Default Gateway, ska vara routerns IP-adress
  • DNS-server, antingen routerns eller en annan DNS-server på internet som fungerar

Manuell IP och IP-adresskonflikter

Det man också bör se till att göra om man sätter en IP-adress manuellt på en dator är att se till att ta bort den IP-adressen från routerns DHCP pool, så att inte routern kan dela ut samma IP-adress till andra datorer på nätverket.

Justerad DHCP pool i routern för att inte manuellt konfigurerade adresser ska krocka med DHCP poolen

 

Om två personer skulle bo på två olika platser men ändå på något sätt har exakt samma gatuadress så skulle det råda stor förvirring om till vilken plats som olika brev ska skickas till för att nå fram till rätt person. Vissa brev skulle hamna fel, och andra brev skulle hamna rätt.

Samma sak inträffar vid en IP-adresskonflikt på ett nätverk, och då slutar helt enkelt kommunikation att fungera korrekt till dom datorer som upplever IP-adresskonflikten. Nätverkskommunikation fungerar inte om bara hälften eller vissa delar av trafiken kommer fram.

I moderna nätverk och datorer så undviker datorerna det här genom att kontrollera så att ingen annan redan använder IP-adressen. Det gör dock fortfarande att bara den första datorn som får en viss IP-adress kommer att fungera. Nästa dator som försöker använda samma IP-adress kommer att visa ett meddelande om att en IP-adresskonflikt har upptäckts, och kommer sen inte att fungera på nätverket. Den första datorn däremot fortsätter fungera korrekt.

IP-adresskonflikt som kan ske om DHCP och manuell IP-adress konfiguration används samtidigt

Föregående avsnitt:
DNS, att knyta ihop namn och IP-adress

Nästa avsnitt:
Portar och NAT